خدمات ما

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌های مربوطه در سایت ثبت نام کنید

ایجاد تضامین لازم برای بانک‌ها

و موسسات مالی

ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی، حقوقی و مالی

تامین منابع مالی مورد نیاز برای تولید

نیمه صنعتی و صنعتی

تحلیل طرح‌های پژوهشی

و آماده تجاری‌سازی

توانمندسازی، آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی

حمایت‌های مالی و اجرایی از ثبت اختراع

در سطح ملی و بین‌المللی

برقراری ارتباط با صنعت

و ایجاد زمینه‌های تولید صنعتی